Control de línies elèctriques amb drone

Inspecciones redes eléctricas con drones

La versatilitat dels drones els permet ser utilitzats en diferents contextos i per a una àmplia varietat de propòsits. Un d’ells és el control elèctric. La facilitat de moviment dels avions pilotats fa que el seguiment de la xarxa de distribució elèctrica sigui molt més fàcil que abans. Per tal de tenir una visió en temps real des de l’aire, a la nostra empresa especialitzada combinem drons amb les millors càmeres del mercat per tenir una perspectiva òptima sobre el funcionament dels trams elèctrics.

Malgrat els nombrosos avenços en els mecanismes de control, cap ha impactat en la forma en què els drones tenen en els últims anys. Sens dubte, aquests dispositius ofereixen molts avantatges per al control de les col·locacions elèctriques, i tot sembla indicar que veurem un ús generalitzat amb aquest objectiu en els propers temps.

 

Per què utilitzar el dron per controlar la mentida elèctrica?

Fins ara, el control de les línies elèctriques era àrdu a causa de les grans extensions ocupades per la xarxa elèctrica. En canvi, amb l’ajuda de drones és més fàcil cobrir àrees més àmplies. Amb una visió sènior permanent, els especialistes poden mantenir un control detallat dels centenars de quilòmetres de línies elèctriques del país, ajudant a prevenir i arreglar avaries. En aquest sentit, pot comportar un estalvi considerable en les reparacions, per la qual cosa només es justifica la petita inversió que suposa comprar o llogar drons per dur a terme els processos de control.

Sens dubte, els drones han estat una gran innovació en el sector de les aeronaus, que ara tenen moltes més aplicacions en el lloc de treball. Sens dubte, la versatilitat d’aquests dispositius els permet ser gestionats de manera més còmoda i menys costosa, de manera que el reconeixement dels territoris ocupats per la col·locació elèctrica és molt més assequible. Aquesta és una altra possibilitat per al màxim del potencial dels drones.

USO DE DRONES PARA INSPECCIÓN TENDIDOS ELECTRICOS

Vols un pressupost totalment personalitzat per al teu?


Vull el meu pressupost